<<<zurück
vor >>>

Körung am 06.04.2013 --- Körmeister H-P Rieker --- OG Zabergäu --- angekört auf Lebzeit

Körung am 06.04.2013 --- Körmeister H-P Rieker --- OG Zabergäu --- angekört auf Lebzeit

Körung am 06.04.2013 --- Körmeister H-P Rieker --- OG Zabergäu --- angekört auf Lebzeit

Körung am 06.04.2013 --- Körmeister H-P Rieker --- OG Zabergäu --- angekört auf Lebzeit

Körung am 06.04.2013 --- Körmeister H-P Rieker --- OG Zabergäu --- angekört auf Lebzeit

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 4,5 Jahre alt --- SchH 3

HD u. ED a - normal --- Besitzer: Uli Bäder Murr

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 3 Jahre alt --- SchH 3

HD u. ED a - normal --- Besitzer: Uli Bäder Murr

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 3 Jahre alt --- SchH 3

HD u. ED a - normal --- Besitzer: Uli Bäder Murr

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 3 Jahre alt --- SchH 3

HD u. ED a - normal --- Besitzer: Uli Bäder Murr

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 13 Monate alt --- HD u. ED a - normal

Besitzer: Uli Bäder Murr

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 13 Monate alt --- HD u. ED a - normal

Besitzer: Uli Bäder Murr

Konnor von der Eselsburg --- WT: 02.01.2007 --- 7 Wochen alt --- Besitzer: Uli Bäder Murr

<<<zurück
vor >>>